Home

Noctua

De naam komt uit het Latijn en betekent “Uil”, (Steenuil of Nachtuil). Voor de oude Grieken was de Uil het symbool voor wijsheid. Uilen zijn honkvast, een nachtelijke roofvogel met zeer scherpe zintuigen.

Enkele kenmerken zijn:

 • Een uil bestudeert zijn omgeving vanaf een grote hoogte en heeft zo een perfect overzicht. Doordat hij zijn kop zowel naar links als naar rechts 270 graden kan draaien, merkt hij alles in zijn omgeving op.
 • De nachtuil heeft speciale gele ogen waarmee die scherp in het donker kan zien. In het donker kunnen ze drie tot tienmaal beter zien dan mensen en beschikken ze over een uitstekend gehoor.
 • Een uil heeft gevederde poten hierdoor kan hij zich geruisloos verplaatsen door de lucht en onhoorbaar vliegen. Hij is een uitstekende jager.
 • De cirkelvormige bogen rond de ogen fungeren als radar hierdoor treft zijn aanval vaak doel. Zijn prooi hoort of ziet hem niet komen.

Mission statement

Onze missie is om organisaties te ontzorgen, in de breedste zin des woords, zodat u zich kunt concentreren op de core business van uw bedrijf. Wij doen dit door uw onderneming te ondersteunen en alle bijkomende werkzaamheden aan extra ballast uithanden uit handen te nemen.

Op pragmatische wijze regisseren wij als een uil geruisloos vanuit één centraal punt al uw veranderprocessen, zoals:

 • Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving
 • Doorvoeren van veranderingen
 • ICT-zaken
 • Consultancy
 • Vastgoedbeheer
 • Onderhoud
 • Renovatie
 • Projectmanagement

Geschiedenis

Al vele jaren mogen wij onze diensten verlenen aan marktpartijen zoals; overheid, semioverheid en bedrijven. De oorsprong van NOCTUA Facility Management gaat terug tot het begin van 2002, gedurende deze periode hebben wij onze expertise kunnen ontwikkelen en mogen wij terugblikken op een leerzame carrière bij diverse organisaties vanaf het MKB tot aan Multinational.

Diensten

Consultancy, Interim-management en Troubleshooting (crisismanagement).

 • Als consultant zijn wij uw sparringpartner om vraagstukken te analyseren, over strategische zetten van gedachten te wisselen en gemaakte keuzes om te vormen tot een strak omlijnt plan. In deze hoedanigheid zijn wij in staat uw organisatie te ondersteunen bij implementatie van oplossingen voor bestaande en nieuwe uitdaging(en).
 • Op interim basis kunnen wij u bijstaan voor de aansturing van projectmatige trajecten. Wanneer plots sleutelfiguren in uw bedrijfsproces wegvallen, zijn wij uw partner in nood.
 • Door bedoelde of onbedoelde veranderingen kunnen crisissituaties ontstaan. Deadlines worden niet gehaald, projecten komen niet gereed, (verander)processen lopen vast. Wij zijn uw troubleshooter en rapen de denkbeeldige handdoek graag voor u op. Op basis van pragmatische en creatieve oplossingen zorgen wij ervoor dat uw uitdagingen tot een goed einde worden gebracht.

Door onze persoonlijke betrokkenheid en hoge mate van verantwoordelijkheid streven wij naar een langdurige samenwerking om organisaties te kunnen blijven ondersteunen en monitoren.

Bent u op zoek naar een adviseur of manager die uw organisatie (tijdelijk) kan bijstaan?

Neem direct contact op met Noctua Facility Management!