​Projectmanagement

Projectmatig

Uitvoering van projecten of verandermanagement mag geen hinder vormen voor uw dagelijkse bedrijfsvoering. Op projectmatige wijze worden processen geruisloos door ons uitgevoerd. NOCTUA Facility Management communiceert, initieert, adviseert, motiveert en realiseert projectmatig deze trajecten. Hierbij kunt u denken aan uitdagingen die voortkomen uit een noodgedwongen verandering, dynamische bedrijfsgroei, implementatie van innovaties etc. Voorbeelden zijn vraagstukken op het gebied van:

  • Financiën
  • Bouwkunde
  • Werktuigbouwkunde
  • Techniek (E&W installaties)
  • Logistiek
  • ICT

NOCTUA Facility Management Coördineert.

 
 

Renovaties

Vastgoedbeheerders bezitten een portefeuille aan vastgoed voorraad. Afhankelijk van de functiebestemming zijn hier diverse technische installaties in aanwezig. Gebouwen en installaties hebben naast dagelijks onderhoud een houdbaarheidsdatum. Na het verstrijken van de economische levensduur zal er renovatie, vervanging en/of vernieuwing van grote impact uitgevoerd moeten worden. Met behulp van onze expertise en breed netwerk aan specialisten begeleiden wij zorgeloos renovatietrajecten van A tot Z. 

NOCTUA Facility Management Renoveert.

Kwaliteitsbewaking

Aan aannemers en onderaannemers worden hoge eisen gesteld. Ondanks dat zij een uiterste inspanning leveren om het gewenste resultaat te leveren is het noodzaak de kwaliteit te blijven bewaken. Dankzij goede communicatie, nauwe betrokkenheid en controles van de kwaliteitscontroleur tijdens projecten, is een hoog kwaliteitsniveau gegarandeerd. 
NOCTUA Facility Management Bewaakt.

Rapportage

Voorafgaande aan een project wordt er een planning opgesteld. Hierin worden eijk momenten, z.g. mijlpalen, en deadlines opgenomen, zodat onze opdrachtgevers van tevoren duidelijk weten waar ze aan toe zijn. Gedurende het project zullen wij periodiek de voortgang bewaken en gedetaileerd rapporteren.

NOCTUA Facility Management Rapporteert.

Bent u op zoek naar een adviseur of manager die uw organisatie (tijdelijk) kan bijstaan?

Neem direct contact op met Noctua Facility Management!