Advies

Ontzorgen

Door trends en snelle veranderingen van de globaliserende wereld om ons heen, worden bedrijven steeds meer gedwongen hun bedrijfsprocessen aan te passen om te kunnen blijven anticiperen op de veranderende markt. Denk hierbij aan de opkomst van concurrentie, ontwikkelingen op ICT technisch gebied, duurzaamheidsverplichtingen etc. Allerlei zaken die niet behoren tot de core business maar wel een enorme impact kunnen hebben, als er niet tijdig wordt geacteerd.

Als u de denkbeeldige ‘boot’ al heeft gemist en het gevoel krijgt dat zaken minder goed lopen, zijn wij in staat om uw bedrijfsprocessen grondig te analyseren en knelpunten aan te wijzen. Dit doen wij door met alle stakeholders in overleg te treden om zo een volledig beeld te krijgen van de situatie. Met een sterk onderbouwd advies zullen wij vervolgens onze opdrachtgever informeren en kennis laten maken met onze adequate oplossingen, zodat er een weloverwogen beslissing genomen kan worden. Na de gemaakte keuze kunnen wij als projectmanager erop toezien dat de keuze op de juiste manier wordt geïmplementeerd en zorgt voor de beoogde verandering. (Meer over onze projectmatige aanpak treft u onder tabblad projectmanagement).

NOCTUA Facility Management biedt op basis van one-stop-shopping u hierbij de oplossing.

NOCTUA Facility Management Ontzorgt.

Innovatie

Op strategisch niveau is het belangrijk dat er steeds wordt gekeken naar de mogelijkheden om de bedrijfsvoering efficiënter en effectiever uit te kunnen voeren. Zo kunnen organisaties hun differentiërend vermogen vergroten en een stap voor blijven op hun concurrentie. Wij helpen organisaties zichzelf voor te bereiden op de veranderingen van de dag na morgen, en in het meedenken van pragmatische oplossingen. NOCTUA Facility Management Innoveert.

Detachering

Implementatie van veranderingen heeft grote impact op uw organisatie en medewerkers. Niemand is van nature bereid om te veranderen. Doorbreken van gewoonten en oude werkmethoden zijn vaak een struikelblok. Wij inspireren uw medewerkers door hun op een heldere manier kennis te laten maken met het beoogde doel en middels een duidelijke planning de veranderingen door te voeren. Om dit te bewerkstelligen wordt onze ambassadeur bij u op locatie gedetacheerd zodat wij u ook hierin kunnen ondersteunen. 

NOCTUA Facility Management Motiveert.

MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP)

Rapportage

Voor Facilitaire- en Vastgoedbeheerders is het belangrijk om een duidelijk inzicht te hebben in de onderhoudskosten. Voor onroerende zaken en installaties wordt er onderscheidt gemaakt in de te verwachten onderhoudskosten voor de korte- en lange termijn. Samen met u wordt de horizon van de termijnplanning en het conditieniveau van de MeerJarenOnderhoudsPlanning bepaald. Deze uitgangspunten vormen de basis voor een MeerJarenOnderhoudsrapportage. 

NOCTUA Facility Management Begroot.

Budgetteren

Door gebruik te maken van een speciaal ontwikkeld softwareprogramma worden bouwdelen en installaties volgens een vaste bestandsindeling in kaart gebracht. Elk element wordt afzonderlijk, inclusief de hoeveelheden benoemd. Voor de vervangingswaarden worden normbedragen ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk om nauwkeurig financieel te prognosticeren welke onderhoudsbudgetten men jaarlijks moet reserveren voor de instandhouding van uw vastgoedbezit. 

NOCTUA Facility Management Prognosticeert.

Inzicht

Om inzicht te verkrijgen in het benodigde onderhoud wordt binnen het onderhoudsprogramma elk element afzonderlijk benoemd en wordt de kwaliteit bepaald. Het kwaliteitsniveau wordt in de vorm van een conditiescore weergegeven, uitgedrukt in een cijfer 1 t/m 6. Aanvullend worden er één of meer handelingen vermeld welke in de toekomst moeten worden uitgevoerd om het element op de gewenste conditie te onderhouden. Bij een geconstateerd gebrek of een bevinding wordt de omvang bepaald en vastgelegd. Aanvullend wordt er een hersteladvies beschreven en wordt een post voor reële herstelkosten opgenomen.

NOCTUA Facility Management Visualiseert.

Historie en het ontstaan van de Normering en de Conditiesystematiek

Uitgangspunt van de onderhoudsinspectie is de NEN 2767-1 methodiek (NL-SFB). Tot op heden is dit de meest beproefde methode gebleken waaraan opdrachtgevers zich willen conformeren.

Bent u op zoek naar een adviseur of manager die uw organisatie (tijdelijk) kan bijstaan?

Neem direct contact op met Noctua Facility Management!