Beheer

Algemeen

Bij beheer denkt men veelal aan vastgoedbeheer maar het is meer. Meestal is er een vastgoedeigenaar en één of meer huurders. Soms hebben we te maken met gemeenschappelijke belangen en meerdere eigenaren van een complex. Communicatie is hier een sleutelwoord. Noctua Facility Management is als intermediair uw spreekbuis naar en met alle betrokken partijen.

Onderbouwing investeringsbudget

Om veranderingen of projectmatig onderhoud te kunnen uitvoeren zijn er financiële middelen noodzakelijk. Hiervoor zal een investeringsbudget aangevraagd moeten worden bij de vereniging van eigenaren of het management. De decisionmaker(s) zullen overtuigd moeten worden dat de voorgestelde maatregelen noodzakelijk zijn en de hoogte van de gevraagde financiële investering marktconform en reëel is. Als expert stelt Noctua Facility Management een managementrapportage samen en presenteert deze zodat er een gedegen onderbouwing is om verantwoordt een investering te rechtvaardigen. Noctua Facility Management Presenteert.

 

Budgetmanagement

De management rapportage wordt geaggregeerd vanuit gedetailleerde financiële informatie betreffende het project. Tijdens de uitvoering van het proces wordt aan de hand van de gedetailleerde financiële informatie het investeringsbudget bewaakt. Hierdoor zijn wij snel instaat om inzicht te verschaffen en tussentijdse rapportages in relatie tot beschikbaar budget en de voortgang van het project inzichtelijk te maken. De directie of het management wordt op gezette tijden geïnformeerd. Hierdoor blijft men nauw betrokken en wordt tijdig in kennis gesteld wanneer processen anders verlopen dan verwacht. Hierdoor is men in staat om op afstand mee te kijken en heeft de directie grip op de financiële ontwikkelingen. 

Noctua Facility Management Budgetteert.

Advies

Een onderhoudsprognose wordt opgesteld voor een periode van meerdere jaren. De prognose voor het onderhoud van uw vastgoedbezit geeft u inzicht voor de te reserveren budgetten voor de komende jaren. Een scoop over een periode van 10 jaren is zeer gebruikelijk, dit kan op specifieke wens worden aangepast naar meer of minder jaren. Wanneer men een prognose voor het onderhoud van uw vastgoedbezit voor het eerst ziet dan duizelt het vaak voor de ogen. Veelal is men zich er niet van bewust wat er werkelijk financieel nodig is aan reserveringen om de kwaliteit van uw vastgoedbezit te waarborgen. Noctua Facility Management begeleid u om op pragmatische wijze hier inzicht in te krijgen. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken hoe projecten aan te vliegen. Noctua Facility Management Presenteert.

Diverse onderhoudsniveaus

De inspecteur die de opname in het veld verricht, rapporteert zijn bevindingen in een speciaal hiervoor ontwikkeld programma. Om de willekeur van een inspecteur tot een minimum te beperken gebeurt dit volgens een door de overheid vastgestelde systematiek. De vermelde bedragen en het onderhoudsadvies is gebaseerd op nieuwwaarde en 100% functionaliteit. Hierdoor zullen veelal de gepresenteerde bedragen in geld in eerste instantie aanzienlijk zijn. Niet ieder element hoeft in nieuwstaat te blijven verkeren. Daarom wordt het onderhoudsniveau vastgesteld, deze wordt uitgedrukt in een conditie score en grafisch weergegeven in een cijfer 1-6. ( Klik hier voor meer info MJOP). Noctua Facility Management helpt u bij het vaststellen van het gewenste onderhoudsniveau en de toegepaste onderhoudskromme die toegepast mag worden op uw vastgoedbezit. 

Noctua Facility Management Diagnosticeert.

Bent u op zoek naar een adviseur of manager die uw organisatie (tijdelijk) kan bijstaan?

Neem direct contact op met Noctua Facility Management!